Uwzględnianie prawdy historycznej przy stosowaniu prawa

    Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2002 r. sygn. akt IV CKN 629/00 zauważył, że fakty historyczne i potrzeba respektowania prawdy historycznej muszą być uwzględniane przy stosowaniu prawa materialnego.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *