Wyroki

3 grudnia 2018

Uwzględnianie prawdy historycznej przy stosowaniu prawa

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2002 r. sygn. akt IV CKN 629/00 zauważył, że fakty historyczne i potrzeba respektowania prawdy historycznej muszą być […]