Uwzględnianie prawdy historycznej przy stosowaniu prawa